Veiligheid & Milieu

Veiligheid & Milieu

Binnen de focus op een gezonde en rendabele bedrijfsvoering die is gericht op continuïteit staan veiligheid en milieu centraal. Veilig horizontaal en verticaal transport met respect voor mens, dier en milieu.

Veilig en verantwoord transport

In een wereld waarin we dagelijks grote en zware goederen transporteren is de link naar veiligheid makkelijk te leggen. Veiligheid staat daarom centraal bij alles wat we doen. Gebaseerd op vakkennis, ervaring en vakgericht werkmaterieel. Waar nodig ondersteund door de uitgebreide expertise van de brancheorganisatie.

De zorg voor het milieu maakt eveneens deel uit van het totale beleid, door daar zowel intern als extern op zorgvuldig en verantwoorde wijze mee om te gaan. In toenemende mate besteden wij aandacht aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), waarbij de focus ligt op economische prestaties met respect voor sociale- en maatschappelijk aspecten en ecologische waarden.

Milieubewust

Een belangrijk aspect bij het in de praktijk brengen van dit beleid, is het opstellen en in stand houden van een doelmatig zorgsysteem, waarbij de wensen van onze klanten zoveel mogelijk worden nagekomen met inachtneming van gestelde veiligheidseisen en wet- en regelgeving die altijd centraal staan.

Om milieubewust en verantwoord machines, materiaal en mensen in het bedrijf en op de werkvloer in te zetten houdt Bos Kraan Verhuur rekening met geschikte en beschikbare producten en middelen. Door deze te combineren met efficiënte indelingen en werkwijzen wordt het milieu zo min mogelijk belast.

CO2-Prestatieladder

Bos Kraan Verhuur is als organisatie aangesloten bij de CO2-Prestatieladder. Deze ladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten.

Wil je meer weten over het milieu, de CO2-Prestatieladder en Bos Kraan Verhuur als deelnemer? Klik op de knop hieronder.

Veilig & Verantwoord

Hulp nodig?