Over ons

Bos Kraan Verhuur

Bos Kraan Verhuur is uw partner voor horizontaal en verticaal transport, met een specialisatie in kraanverhuur en het verhuizen of plaatsen van machines en ander zwaar en onhandelbaar equipment.
De werkzaamheden hebben betrekking op zowel intern als extern transport.

Korte communicatielijnen en een flexibele inzet ven mensen en middelen hebben er voor gezorgd dat Bos Kraan Verhuur al sinds 1918 een begrip is. Het tijdig moderniseren van het materieel en scholing van de medewerkers zijn hierbij een continu proces.

Horizontaal & verticaal transport

Van oudsher is Bos Kraan Verhuur actief op het snijvlak van horizontaal en verticaal transport. Juist bij machine (ver)plaatsingen en het vervangen van zwaar en onhandelbaar equipment biedt deze combinatie voordelen voor de opdrachtgever. Deze gecombineerde vakkennis zorgt er voor dat werkzaamheden efficiënt worden uitgevoerd, waarbij productie en processen van de opdrachtgever zo min mogelijk hinder ondervinden.

Turn-key projecten

Naast de transportwerkzaamheden zorgt Bos Kraan Verhuur ook voor de assistentie bij demontage en montage , projectbegeleiding en tussentijdse opslag. Daarmee blijven uw eigen resources beschikbaar voor uw eigen bedrijfsprocessen.

Precisie in transport

Bos Kraan Verhuur BV, werken met een erkend vakbedrijf. Deskundige mensen die staan voor hun werk.

Flexibel

Soms kun je niet alles vooraf plannen. Voor die situaties worden afspraken gemaakt met reactietijden waarbinnen de afgesproken diensten geleverd worden, desgewenst buiten de standaard werktijden.

Waar nodig wordt een materiaalcontainer op locatie geplaatst. Deze is uitgerust met interne transportmiddelen, hijsmateriaal, hulpmiddelen en gereedschap. Het materiaal is direct inzetbaar, ook voor spoedopdrachten en calamiteiten. Wanneer gewenst 24 uur per dag, 7 dagen in de week.

Veiligheid voorop

Dagelijks hebben wij te maken met zwaar en onhandelbaar materieel. Omdat dit risico’s met zich meebrengt hechten wij waarde aan het toepassen van relevante veiligheidsmaatregelen. De richtlijnen van de brancheorganisatie Vereniging Verticaal Transport (VVT) staan hierbij centraal, aangevuld met de daarbij behorende certificering “VVT erkend vakbedrijf”. Vanzelfsprekend zijn alle relevante VCA-certificeringen ook aanwezig.

Jaarlijks wordt getoetst of we deze certificeringen mogen blijven voeren. Daarbij wordt gekeken naar handhaving van wet- en regelgeving, veiligheid, milieu, aanwezige keuringen, opleidingen, training en bedrijfsvoering.

Bos Kraan Verhuur is een betrouwbare partner voor uw project. Samen met u zoeken we naar een betrouwbare en veilige uitvoering van de werkzaamheden. Economisch verantwoord en passend bij de aard en omvang van uw organisatie.

Opdrachtgevers

Opdrachtgevers uit onderstaande branches maken frequent gebruik van onze diensten. Daardoor zijn wij goed bekend met specifieke procedures en aanvullende veiligheidseisen binnen deze branches.

  • Petrochemie
  • Chemische industrie
  • Procesindustrie
  • Machine industrie
  • Nutsbedrijven
  • Pharmaceutische industrie

Hulpmiddelen

Kwaliteit en veiligheid, twee aspecten die voor verticaaltransportbedrijven en haar opdrachtgevers een essentieel onderdeel uitmaken van de uitvoering van hijswerkzaamheden.

Of het nu om werkzaamheden gaat met een mobiele kraan of een verreiker, de opdracht is pas succesvol afgerond wanneer de werkzaamheden binnen de afgesproken tijd en specificaties, maar vooral zonder schade of ongevallen, zijn uitgevoerd.

De verticaaltransportsector bevat risicovolle werkzaamheden. Medewerkers zullen daarom vakbekwaam en op de hoogte moeten zijn van de risico's van het werk. De inzet van kostbaar en complex materieel, de extra wet- en regelgeving en de specifieke (veiligheids-)eisen van opdrachtgevers stellen extra eisen aan het bedrijfsproces en de mensen die er werken. De erkenningsregeling ondersteunt de daarin aanwezige en noodzakelijke verbeteringsprocessen die moeten leiden tot veilig en vakbekwaam verticaal transport.

De basis voor de VVT Erkenningsregeling is de vigerende wet- en regelgeving in de Warenwet, Arbowet, de Arbocatalogus verticaal transport en de CE-machinerichtlijn.

Bos Kraan Verhuur neemt deel aan de VVT Erkenningsregeling.

Hulp nodig?