Certificeringen

Het uitvoeren door Bos Kraan Verhuur BV van kwalitatief hoogwaardige werkzaamheden houdt in dat daarvoor benodigde maatregelen worden genomen en daar waar nodig aangepast of verbeterd.

Dit ter bevordering van de continuïteit van de onderneming, een veilige en verantwoorde werkwijze waardoor ongewenste gebeurtenissen voorkomen kunnen worden, klanttevredenheid, betrouwbaarheid, voorkomen en teniet doen van tekortkomingen en de zorg voor mens, dier en milieu.

De hieruit voortvloeiende verantwoordelijkheid, betreffende het opstellen en in stand houden van efficiënte procedures, het streven naar verbetering, als ook het creëren van optimale omstandigheden op het gebied van kwaliteit, Arbo en Milieu, wordt door de directie aanvaard.

Veilig en verantwoord

Het zorgsysteem voldoet aan de gestelde eisen en cao-normen. Het veiligheidshandboek van de VVT geldt als leidraad om veilig en verantwoord te kunnen werken en is aan alle medewerkers van Bos Kraan Verhuur BV uitgereikt. Bos Kraan Verhuur BV verwacht van alle medewerkers dat zij kennis hebben van het beleid en een actieve bijdrage zullen leveren aan de uitvoering ervan.

De directie, planning en uitvoerder bwaken de doeltreffendheid van het beleid en het zorgsysteem. Deze beleidsverklaring is voor een ieder beschikbaar via de website en wordt driejaarlijks geëvalueerd en zo nodig geactualiseerd.

Logo VCA en Raad voor Accreditatie

Brancheorganisaties

Bos Kraan Verhuur is lid van de “ Vereniging Verticaal Transport “ (VVT) en de stichting “Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie” (NIWO). Daarnaast wordt deelgenomen aan de erkenningsregeling voor erkende vakbedrijven van de VVT. Jaarlijks worden audits gehouden, waarna de VVT een bewijs van kwaliteit en veiligheid afgeeft.

Bos Kraan Verhuur hecht waarde aan gemaakte CAO afspraken, bijscholingsprocedures, VCA audits en toolboxmetingen.

Het wagenpark waaronder trekkers, trailers, kranen, verreikers, hoogwerkers, heftrucks en ander werkmateriaal wordt in goede conditie gehouden en verplichte keuringen worden nageleefd.

Werkbak